مجید حاجی پور‍‍‍عضویت از شنبه 28 خرداد 1390
00
روستای پشاردیبهشت دیلمان4 سال پیش
00
بهار ییلاقات گیلانبهار گیلان4 سال پیش
00
زمستان گیلانروستای امامزاده هاشم در لباس زمستان7 سال پیش
00
روستای لپه سرا از منظری دور نمایی دور از روستای زیبای لپه سرا7 سال پیش
00
بلندی های دیلمان در لباس بهاراین عکس متعلق به اطراف روستای پش از ارتفاعات دیلمان می باشد.7 سال پیش
00
جنگل اطراف روستای پشجنگل کنار پش7 سال پیش
00
روستای پش در یک نگاهاین روستا دربلند ترین منطقه تاریخی دیلمان یکی از خوش آب هوا ترین روستاهای این کهن می باشد مردم مهمانواز و دوست داشتنی وگرم.اهالی این روستا با زبان بوم...7 سال پیش
00
پش بالا(دیلمان)این روستا دربلند ترین منطقه تاریخی دیلمان یکی از خوش آب هوا ترین روستاهای این کهن می باشد مردم مهمانواز و دوست داشتنی وگرم.اهالی این روستا با زبان بوم...7 سال پیش
00
زمستان گیلاناین عکس متعلق به روستای لپه سرا واقع در استان گیلان منطقه بلوکات می باشد .7 سال پیش
00
زمستان گیلاناستان گیلان -امام زاده هاشم - روستای لپه سرا7 سال پیش
00
پائیز گیلاننمایی دور از روستای گندلاور7 سال پیش
10
زمستان گیلانروستای لپه سرا7 سال پیش
13 Rows,1 of 22