علیرضا وفایی عضویت از سه‌شنبه 1 اسفند 1391مهندس مکانیک- کارشناس معاینه فنی خودرو-کارشناس جشنواره خوارزمی