مسعود دهقان هموند از يكشنبه 27 آبان 1386
ساحل خلیج فارساستان بوشهر از استانهای جنوبی كشور است كه امتداد ساحلی آن به 625 كیلومتر در نوار شمالی خلیج فارس می رسد . این استان دارای مناطق دیدنی بكر و زیبایی است...15 سال پیش
1 نتیجه