ابراهیم پارسایی هموند از چهارشنبه 29 مهر 1388
شهرستان رابرشهرستان رابر ، یکی از چهار شهرستان تازه تاسیس استان کرمان میباشد که از نظر جاذبه های طبیعی و گردشگری ، در استان کرمان بی همتا بوده . تا آنجا که نام را...13 سال پیش
1 نتیجه