حامد حیدری حامد حیدری عضویت از جمعه 31 خرداد 1387
00
قلعه خورمیزقدمت قلعه به دوران ساسانی بر می گردد و دارای شش برج است. چهار برج چهار گوشه و دو برج قرینه یکدیگر جهت طول قلعه ساخته شده است. برج های دیده با...13 سال پیش
00
تکیه امیرچقماق یزدتكیه امیرچقماق یزد13 سال پیش
00
خورمیز از نمای داخل قلعهاین عكس از یكی از دیده بانی های قلعه خورمیز گرفته شده است13 سال پیش
00
چاه سنگیاین چاه در قلعه خورمیز واقع شده و روایت است كه سیدركن الدین در آنجا زندانی بوده.13 سال پیش
00
آب انبار شش بادگیری یزدآب انبار شش بادگیری یزد واقع در دروازه قصابها13 سال پیش
5 نتیجه