محمدحسین رحیمی عضویت از جمعه 8 دی 1391اینجانب بازنشسته اداره محیط زیست در خراسان رضوی میباشم. با سابقه درخشانی كه در مدت خدمتم دارم می توانم اطلاعات مفیدی در بخش گردشگری و محیط زیست ایران ارائه نمایم.