ماهان قدرتی عضویت از يكشنبه 16 دی 1386
00
شوشترمعرفی بعضی از جاذبه های گردشگری شوشتر: قلعه سلاسل: این قلعه باستانی در زمان ساسانیان ساخته شده و ساخت ان را به شاپور اول نسبت می دهند و به روایت قدی...14 سال پیش
00
پارسهتخت جمشید، که ایرانیان پارسه و یونانیان پرسپولیس میخواندندش، نه یک پایتخت سیاسی بلکه کانون ملی و نماد یکپارچگی شاهنشاهی نوپای هخامنشی بود. آنچه بنیان...14 سال پیش
00
پاسارگاددیواری با نقش كورش كبیر در پاسارگاد.14 سال پیش
3 نتیجه

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 4848پاسارگادپارسهشوشتر