ماهان قدرتی هموند از يكشنبه 16 دی 1386
شوشترمعرفی بعضی از جاذبه های گردشگری شوشتر: قلعه سلاسل: این قلعه باستانی در زمان ساسانیان ساخته شده و ساخت ان را به شاپور اول نسبت می دهند و به روایت قدی...14 سال پیش
پارسهتخت جمشید، که ایرانیان پارسه و یونانیان پرسپولیس میخواندندش، نه یک پایتخت سیاسی بلکه کانون ملی و نماد یکپارچگی شاهنشاهی نوپای هخامنشی بود. آنچه بنیان...14 سال پیش
پاسارگاددیواری با نقش كورش كبیر در پاسارگاد.14 سال پیش
3 نتیجه