عبدالرزاق محمدی عبدالرزاق محمدی عضویت از چهارشنبه 5 بهمن 1390آموزگار دوره ابتدایی منطقه قروه درجزین - همدان
00
روستای سوزنروستای سوزن در 80 كیلومتری همدان واقع شده و یك منطقه كوهستا نی می باشد. دارای یك رودخانه فصلی و باغات انگور به وسعت حدود 50 هكتار و جنگلهای سرسبز و ز...7 سال پیش
1 Rows,

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 1994روستایسوزن