اسی اسمعیلی نسباسی اسمعیلی نسبعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389راهنمای فرهنگی و طبیعت گردی(تور لیدر) و دانشجوی گردشگری هستم. امیدوارم از طریق این سایت بتوانم با افراد صاحب نظز در زمینه توریسم آشنا شده و از اطلاعات آنها استفاده کنم و همچنین بتوانم با دوستان جدیدی ارتباط برقرار کنم و دانسته های خود را با هم شریک شویم. با درود فراوان