سید حسین کریمیهموند از چهارشنبه 11 ارديبهشت 1387
دشت شقایقاین دشت در روستای چهچهه کلات یکی از روستاهای مرزی ترکمنستان واقع شده است, که در مسیر آن باید از روستای سنگانه و قره تیکان گذشت. گل های دشت بسته به میز...14 سال پیش
سنگ سماوراین سنگ در مسیر صعود به قله علم کوه از مسیر گرده آلمان ها قرار دارد. برای صعود به این قله از این مسیر باید آشنایی کامل به قواعد سنگنوردی داشت زیرا که...14 سال پیش
2 نتیجه