طبیعت وحشی منطقه ییلاقی قلعه رودخان

طبیعت وحشی منطقه ییلاقی قلعه رودخان
سید مجتبی شهیدیچهارشنبه 24 مرداد 1386 | 16 سال پیشباوجود تعداد زیاد بازدیدكنندگان قلعه رودخان ، همچنان از طبیعت بكری برخوردار است. شاید بعلت مسیر صعب العبور آن است كه هنوز ستخوش آماج ویرانگر انسانی نشده است.دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاگیلانکلید‌واژهطبیعتوحشیمنطقهییلاقیقلعهرودخان771 بازدید