دریاچه کوهستانی ولشت در جنوب غربی چالوس

دریاچه کوهستانی ولشت در جنوب غربی  چالوس
محمد ارجمندیچهارشنبه 17 مرداد 1386 | 16 سال پیشدریاچه كوهستانی ولشت در جنوب غربی شهر چالوس و در شمال شرقی كلاردشت و در ارتفاع یك هزار متری از سطح دریاچه خزر قرار دارد. مسیر دسترسی به آن از شهر چالوس و از طریق كندوان و محور ارتباطی چالوس و از طریق كندوان و محور ارتباطی چالوس به تهران آغاز و پس از طی بسیت و سه كیلومتر و بعد از پل كجور و گذر از سربالایی ها و پیچ های جنگل تا كنار دریاچه ادامه می یابد دریاچه ولشت به دلیل چشم انداز سبز و طبیعت منحصر به فرد آن از جمله دیدنی ترین میراث طبیعی كشور محسوب می شود كه این امر هر ساله بسیاری از گردشگران را برای بازدید از این منطقه جلب می كند. حضور گردشگران بدون نظارت طی سال های گذشته طبیعت این منطقه آسیب پذیر و اكوسیستم طبیعی آن را دگرگون كرده است. هنوز امكانات بهداشتی مناسبی برای استفاده گردشگران از منطقه در نظر گرفته نشده و مرز مناطق حفاظت شده از سایر مناطق مشخص نیست و این امر بحران زیست محیطی را در این منطقه تشدید كرده است. قطع نیزارهای اطراف دریاچه ولشت توسط روستاییان برای مصارف ساختمانی و آتش سوزی های گسترده در این مناطق طی سال های گذشته آسیب های جبران ناپذیری را به طبیعت دریاچه ولشت وارد كرده و تخریب این نیزارها كه به عنوان یك پناهگاه طبیعی برای تخم ریزی و باروری آبزیان دریاچه محسوب می شوند زنجیره حیات این دریاچه را به مخاطره افكنده است. دریاچه ولشت دارای اكسیژن و دمای متفاوتی با سایر نقاط كلاردشت است و ورود آلاینده های محیطی حیات انواع آبزیان چون ماهی سفید، اردك ماهی، شاه كولی و حتی جلبك ها و پلانگتون ها را در معرض تهدید قرار می دهد. مطاب از : mahmoodkavir.com عكس از : روزنامه ایران دسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هامازندرانکلید‌واژهدریاچهکوهستانیولشتجنوبغربیچالوس1495 بازدید
هدی بخشیان محمد، من دریاچه ولشت رفتم خیلی خیلی قشنگه از موضوعی كه انتخاب كردی خیلی ممنونچهارشنبه 17 مرداد 1386 | 16 سال پیش
جمال گرچه در زمستان دسترسی به دریاچه کمی مشکل است ولی زیبایی خاصی داره و سکوت منحصربه فردی که دارد برای دستیابی به آرامش فوق العاده است . هنوز از سفر به دریاچه سیر نشدم ولی هر بار که به اونجا سفر میکنم آسیبهای جدید به پیکره دریاچه و طبیعت اطراف اون آزرده خاطرم میکنه .چهارشنبه 17 مرداد 1386 | 16 سال پیش