ماسوله

ماسوله
افسانه ابری لاهیججمعه 12 مرداد 1386 | 16 سال پیشماسوله «شهرك چشمه‌سارهای شفاف» «روستای پلكانی» «شهرك ستارگان روشن» «روستای آبشارهای غلتان»؛ این روستای مسحوركننده در 35 كیلومتری شهر فومن در استان گیلان واقع است. جادة‌ با صفایی كه در میان شالیزارهای سبز و خرم و جنگلهای انبوه و سر به فلك كشیده از دو سر احاطه شده است ماسوله را از شرق به فومن و به دنیای خارج ارتباط می‌یابد. اگر از كنار بستر مواج و خروشان «ماسوله رودخان» كه از ستیغ كوهستانهای ییلاقی ماسوله سرچشمه گرفته و از پایین روستا می‌‌گذرد به تماشا بایستی طبیعت زیبای ماسوله در نیمه نخستین سال، با طراوت و سرسبز است، مثل تكه‌های زمرد، و در نیمة دوم سال، مانند قطعاتی از طلای ناخالص، لابه‌لای بناهای قدیمی و چشمگیر آن می‌درخشد و منظره‌ای بس دلپذیری و رویایی به آن می‌بخشد. روستا متشكل از چهار قسمت به نامهای «محلة خانه‌بر» «محله مسجدبر» «اسدمحله» و « كش سر» است كه در وسعتی به مساحت تقریبی صد و پنجاه هزار متر مربع رخ می‌نماید. اختلاف ارتفاع از بلندترین نقطه تا پایین‌ترین سطح روستا قریب صدمتر بوده و همین مسئله موجب پیدایش نمایی بی‌نظیر در معماری ماسوله است. بدین نحو كه گذرگاهها و معابر عمومی اكثراً همان بامهای خانه‌هاست.به‌عبارت دیگر در ماسوله غالباً وقتی از كوچه‌ای گذر كنی از روی بام چند خانه گذشته‌ای و ارتباط این گذرگاهها، با وسیلة پله‌های سنگی است كه نمای كلی روستا را یكپارچه‌تر و زیباتر می‌سازد. خانه‌ها بیشتر دوطبقه و به ندرت یك و یا سه طبقه است. دالان، سیاهچال، انبار، پله‌های بلندی كه طبقة همكف را به طبقة دوم می‌پیوندد، «پشن» كه همان «توالت» باشد، هال كه به زبان محلی به آن «چغم» می‌گویند،‌ اتاق نسبتاً‌ بزرگی كه محل پذیرایی میهمان است، اتاق كوچكتری كه نشیمن‌گاه دائمی ساكنان خانه است، و «سومه» كه مقر زمستانی خانواده است به اضافه تالار كه عبارت از ایوان كوچكی است قسمتهای یك خانه بزرگ و كامل را در ماسوله تشكیل می‌دهد. خانه‌های كوچكتر ساده‌تر است و فضای كمتری دارد. ماسوله‌‌ای خانه‌های خود را با خشت و سنگ و تیرهای چوبی و سرخس وحشی می‌ساختند. سرخس وحشی یا به زبان محلی «خرف» به‌طور خودرو در ماسوله و اطراف آن به فراوانی می‌روید و عایق آب است. اكثر ماسوله‌ایها سالی یك بار رو بنای خانه‌های خود را با گلی زرد و بام آن را با گل كبود كه هر دو از كنارة «ماسوله رودخان» به دست می‌آید اندود می‌كنند. ماسوله هم نزدیك به دریاست و هم قریب هزار و پنجاه متر از سطح دریا ارتفاع دارد و آب و هوای آن آمیزه‌ای است از لطافت هوای كوهستانی و رطوبت هوای دریا. بازار ماسوله كه مركز تجارت ماسوله است بازاری است بدون سقف با چند طبقه كه منظرة جنگل را روبه روی خود دارد با دكانهای چموش‏دوزی، آهنگری، چاقوسازی، نانوایی، بقالی و .... دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیکلید‌واژهماسوله394 بازدید