کمکهای اولیه هنگام مارگزیدگی

کمکهای اولیه هنگام مارگزیدگی
اولین اقدام هنگام برخورد با مصدوم ، بی حركت نگداشتن اوست . اكثر گزیدگیها در ناحیه دستها و پاها اتفاق می افتد . سابقاً توافق بر این بود كه حدود ده سانتی متر بالاتر از ناحیه گزیدگی تورنیكه بسته شود اما تحقیقات نشان داده است كه بستن تورنیكه نه تنها تاثیر چندانی در كاهش جذب سیستماتیك هم ندارد ، بلكه ممكن است منجر به صدمات عضلانی شود كه حتی به قطع عضو بیانجامد . انتهای زخمی را پایین تر یا هم سطح قلب قرار دهید ؛ برای جلوگیری از صدمات حاصله از ادم بافتی و پیشگیری از بروز صدمات نوروواسكولار هرگونه جواهر آلات و انگشتر و ساعت را از بدن بیمار خارج نمایید . به هیچ وجه یخ یا هر نوع عامل خنك كننده را روی ناحیه گزیدگی قرار ندهید . در صورتی كه پس از 5 تا 10 دقیقه بعد از گزیدگی به بیمار رسیدید ، توسط ساكشن كردن می توانید 25 تا 50 درصد زهر را خارج كنید ( در صورتی كه بیشتر از 30 تا 45 دقیقه بروز صدمه گذشته باشد ، این روش ارزش كمتری خواهد داشت و حتی می تواند منجر به آسیبهای بعدی به بافت اطراف ناحیه شود ) در صورت در اختیار داتن محلول آسپتیك ، سطح زخم را با آن شستشو دهید . در نقطه گزیدگی و درست با همان عمقی كه نیش مار فرورفته است ( خیلی سطحی و حدود چهار میلیمتر ) یك انسزیون خطی بدهید . هیچ وقت روی ناحیه را توسط انسزیون خطی بدهید . هیچ وقت روی ناحیه را توسط انسزییون ضربدری و یا دندان برش ندهید . این كار ریسك بریده شدن اعصاب ، عروق خونی و لیگامانها را افزایش می دهد . زخم باید به مدت بیست دقیقه ساكشن شود . در صورتی كه نجات دهنده ، زخم بازی در دهان یا اطراف دهان داشته باشد . باید از این كار اجتناب نماید زیرا زهرمار از طریق زخم به داخل بدن نفوذ می كند و می تواند به سرعت موجب بیهوشی و یا حتی مرگ گردد . در صورت امكان اطلاعات صحیحی در مورد شكل مار بدست آورید . مصدوم را سریعاً به یك مركز اورژانس منتقل كنید . هرگز به بیمار اجازه ندهید كه راه برود . به هیچ وجه مسكن و یا داروهای محرك یا دپرس كننده به بیمار تزریق نكنید . زمان گزیدگی ، علائم پیشرونده و نشانه های پیشرفت و زمان شروع مداخلات اورژانس را در گزارش خود ثبت كنید . هرگز به مارگزیده هیچ نوع غذا ، الكل ) مواد محرك ( چایی و قهوه ) و یا تنباكو ندهید برگرفته از : bmsu.ac.ir محمد | سه‌شنبه 2 مرداد 13862238 بازدید
mohammadreza.afsharirad با سلام. با توجه به اینکه مطلب ارائه شده جالب وموجب آگاهی بیشتر عموم از این گونه موارد میشود اما کمتر از اصطلاحا ت تخصصی استفاده گردد سه‌شنبه 2 مرداد 1386 | 15 سال پیش