جزیره گردشگری اشوراده

جزیره گردشگری اشوراده
افسانه ابری لاهیجسه‌شنبه 15 خرداد 1386 | 16 سال پیشجزیره گردشگری اشوراده آشوراده یا جزایر آشور -نام بخشی از خشکی شبه جزیره میانکاله است- تنها جزیره دریای خزر در شمال ایران و واقع در استان گلستان است. این جزیره زیبا که در قرون گذشته متاثر از عملکرد و فعالیت گروه های انسانی با حفر کانال از توده اصلی خشکی خود (شبه جزیره میانکاله) جدا افتاده، از جایگاه و شرایط ویژه ای در کلان اقتصادی و سیاسی کشور برخوردار است. تحولات تاریخی قرون گذشته به همراه تغییرات و تحولات ایجاد شده در سالهای اخیر، سبب و عامل ایجاد فراز و نشیبهایی در موضوع اهمیت و جایگاه جزیره و متقابلا توجه دولت به آن شده است. به طوری که امروزه جاذبه های این جزیره توریستی به عنوان بهترین راه حل بیکاری مردم بندر ترکمن محسوب میشود و تقریبا در تمامی دهه های صدساله اخیر می توان اندیشه ها، طرح ها و برنامه های مطرح شده در جهت عمران و آبادی این جزیره توریستی ترکمن نشین را جستجو کرد. دسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاکلید‌واژهجزیرهگردشگریاشوراده968 بازدید
محمد kheiliiiii ghashange! :)سه‌شنبه 15 خرداد 1386 | 16 سال پیش