غار چونمادو

اماکن دیدنی غار چونمادو احتمال می‌رود این غار از زمان مادها در این منطقه بوده باشد. در گویش محلی ایراجی، چون به معنی سوراخ و غار و مادو به معنی ماد است، چرا که در این گویش در انتهای نام بعضی اسامی «و» می‌افزایند. احتمال می‌رود قدمت این غار به پیش از زمان هخامنشیان بازگردد. در زمان‌های قدیم اهالی ایراج از این غار به عنوان پناهگاه استفاده می‌کردند. 00
دریاچه کویر | دوشنبه 26 اسفند 1398
مزرعۀ منک ایراجدر ۱۰ کیلومتری جنوب روستای ایراج، مزرعه‌ای زیبا با چشمۀ آب شیرین قرار گرفته است.
فرهنگ و تمدن ایراجدر اردیبهشت‌ماه زمانی که باغ‌های گل‌بو(1) به بار می‌نشینند، گلاب‌گیری اهالی آغاز می‌شود.
اقلیم ایراجقرار گرفتن این روستا در دل شهرستان خور و بیابانک و کنار کویر مرکزی ایران، آب و هوای غالب این روستا را گرم و خشک ساخته است.
وضعیت اقتصادی ایراجمردم روستای ایراج به کشاورزی باغی و زراعی، دامداری حیواناتی مانند بز، گوسفند و مرغ و نیز کارهای دستی مشغولند.
غذاهای محلی ایراجاز غذاهای سنتی ایراج می‌توان به آش ارزن، آش شولی که با حبوبات و شلغم تهیه می‌شود،
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیاصفهانغارها
دریاچه کویر دریاچه کویر عضویت از سه‌شنبه 6 اسفند 1398دریاچه کویر می‌تواند هرکجای سیاره ما باشد. هرجا که آبش را از دست داد کویر شد و آب به هر کویری رفت آنرا دریاچه کرد. ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده‌ایم. اکنون، به نظر می‌رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده‌ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی‌رحمانه‌ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می‌کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می‌گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. درباره فیلم دریاچه کویر | فیلم در IMDB lakedesert.orgfacebook.com