اقلیم بیاضه

اقلیم بر اساس طبقه‌بندی انواع تیپ‌های اقلیمی به روش کوپن، اقلیم بیاضه «BWHS» است. در این طبقه‌بندی، «B» نشان‌دهندۀ آب و هوای خشک است که در این تیپ مقدار تبخیر بر مقدار ریزش‌های جوی برتری دارد. بنا بر این هیچ آب اضافه‌ای برای حفظ سطح آب زیرزمینی باقی نمی‌ماند و به همین دلیل رودهای دایمی نمی‌توانند در آب و هوای خشک وجود داشته‌ باشند. «W» نشان دهندۀ آب و هوای خشک و بیابانی، «H» نشان‌دهندۀ درجۀ حرارت سالیانه بالاتر از ۱۸ درجۀ سانتیگراد است که متوسط درجۀ حرارت سالیانۀ بیاضه ۱۱/۱۹ درجه است. «S» نشان‌دهندۀ خشکی تابستان است که در این نوع آب و هوا حداقل باران مرطوب‌ترین ماه زمستان، سه برابر بیش از خشک‌ترین ماه تابستان است. از نظر درجه حرارت بیاضه سه فصل دارد: فصل گرم از اوایل فروردین‌ماه تا اواخر شهریورماه، فصل معتدل از مهرماه تا اوایل آذرماه و فصل سرد از اواسط آذرماه تا اواخر اسفندماه. در بیاضه رودخانۀ دایمی وجود ندارد، اما یک رودخانۀ فصلی به نام پای‌چغات یا پاچوقاط از 4 کیلومتری آن می‌گذرد. آب مورد استفاده برای کشاورزی، آشامیدن و دامداری به طور عمده از منابع زیرزمینی و از طریق چشمه، قنات و چاه دستی تأمین می‌شود. در اطراف بیاضه تعدادی چشمه قرار دارد که بیش‌ترِ آن‌ها فصلی و از آبشان برای کشاورزی استفاده می‌شود. چشمه‌های نستون یا نیستان، سورگ بالا و سورگ پایین، علی‌بیک و چشمه کلاغو، آب‌تلخو، آب‌کرم و بن‌ماله تعدادی از این چشمه‌ها هستند. بیاضه دو رشته قنات دارد که در نزدیکی روستا به یکدیگر می‌پیوندند. قنات اصلی بیاضه یکی از طولانی‌ترین و عمیق‌ترین قنات‌های بخش خور و بیابانک است که طول آن به 5 کیلومتر می‌رسد. پوشش گیاهی نواحی اطراف بیاضه با توجه به اقلیم آن، استپ بیابانی و نیمه‌بیابانی‌ست. 00
دریاچه کویر | دوشنبه 26 اسفند 1398
بناهای دیگر بیاضهچند بنای تاریخی دیگر در بیاضه وجود دارد که فقط به نام آن‌ها اشاره می‌کنیم
تاریخچه بیاضهروستای تاریخی بیاضه که در متون قدیمی با نام‌های پیاده، بیاذق، مفازق، مفازه و بیابانک از آن یاد شده،
مهریۀ زنان بیاضهمردم روستاهای خور و بیابانک پیش از گرویدن به اسلام زرتشتی بوده‌اند و
صنایع دستی بیاضهصنایع دستی در این روستا به دو دسته تقسیم می‌شود:
وضعیت اقتصادی بیاضهساکنان روستا در بخش‌های کشاورزی، صنایع دستی و خدمات مشغول به کارند.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دریاچه کویر دریاچه کویر عضویت از سه‌شنبه 6 اسفند 1398دریاچه کویر می‌تواند هرکجای سیاره ما باشد. هرجا که آبش را از دست داد کویر شد و آب به هر کویری رفت آنرا دریاچه کرد. ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده‌ایم. اکنون، به نظر می‌رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده‌ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی‌رحمانه‌ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می‌کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می‌گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. درباره فیلم دریاچه کویر | فیلم در IMDB lakedesert.orgfacebook.com