تیمره گلپایگان جلوه گاه هنر اصیل و کهن ایرانی

تیمره گلپایگان جلوه گاه هنر اصیل و کهن ایرانی
بزکوهی به عنوان مهمترین عنصر حیوانی در میان سنگ نگاره های ایران شناخته می شود. این حیوان تقریبا 75 درصد از نقوش اصیل سنگ نگاره های تیمره گلپایگان را نیز شامل می شود. مفاهیم مهم اساطیری و مقدسی درخصوص این حیوان نقل شده است که مهمترین آنها موضوع فراوانی آب و بارندگی است.محسن | چهارشنبه 21 اسفند 1398377 بازدید
سپیده عکس بسیار زیبایی استچهارشنبه 21 اسفند 1398 | 2 سال پیش
نمای ایران سپاس از اشتراک گذاریجمعه 23 اسفند 1398 | 2 سال پیش
محسن سپاس بیکران از محبت شماشنبه 24 اسفند 1398 | 2 سال پیش
گلپایگان. منطقه ی سعید آباد . خانه ی تاریخی آقاخانه ی تاریخی آقا در بخش سعید آباد از توابع شهرستان گلپایگان واقع شده است .
گلپایگان - منطقه ی تاریخی سعید آباد - خانه ی تاریخی سیفی هاخانه ی تاریخی سیفی ها از جمله آثار تاریخی شهرستان گلپایگان است که در بخش سعید آباد واقع شده است .
پل آجری. دهستان کنار رودخانه گلپایگانپل تاریخی آجری. دهستان کنار رودخانه شهرستان گلپایگان
کبوترخانه های گلپایگانبیشترین کبوتر خانه هایی که در ایران زمین است در شهرستان گلپایگان واقع شده است .
محسن  جمالیمحسن جمالیهموند از دوشنبه 24 اسفند 1388باستانشناس و متخصص نقوش صخره ای و سنگ نگاره ها و نویسنده کتاب : سنگ نگاره های ایران (جلد 1) ، " سنگ نگاره های گلپایگان؛ گذرگاه تاریخ"sangnegare.blogfa.cominstagram.com