غار نباتی ندوشن

  • غار نباتی ندوشن
  • غار نباتی ندوشن
آرام آرمانهيكشنبه 23 آبان 1395 | 6 سال پیشغار نباتی، در حوالی شهر تاریخی و زیبای «ندوشن» واقع شده است. در این غار ستون‌های زیبا و بارگاه‌های طبیعی ایجاد شده از استالاگمیت و استالاکتیت و همچنین بلورهای گل کلمی در دالان‌های مختلف آن، فضاهای جالب و بدیعی پدید آورده‌اند. به گفته کارشناسان ، هنوز غار نباتی ندوشن فعال است و آثار ” غارزایی ” در آن وجود دارد. به اعتقاد آنها ، وجود رطوبت داخل غار، چکیدن آب از قندیل‌ها ، ترمیم قندیل‌های شکسته شده و وجود مواد آهکی داخل غار از نشانه‌های فعالیت است. غار یاد شده دارای قندیل‌ها ، بلورها و ستون‌هایدسته بندیکوه‌ها و قله‌هایزدواژه کلیدیروستاندوشنغارنباتی1235 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 24 آبان 1395 | 6 سال پیش
عبدل چه بلورهای قشنگی .. نمکی است ؟سه‌شنبه 25 آبان 1395 | 6 سال پیش
آرام ممنونم این قندیل ها رسوبات آهکی است و فقط از نظر ظاهری شبیه قندیل های غارهای قشم هست که نمکی هستند پنجشنبه 27 آبان 1395 | 6 سال پیش
عدنان زیباستچهارشنبه 29 دی 1395 | 6 سال پیش