آبشـار بیشــه پوران دورود

آبشـار بیشــه پوران دورود
دورود لرستاندوشنبه 30 فروردين 1395 | 7 سال پیشدر جنوب شهرستان دورود در فاصله ۳۵ کیلومتری آن قرار دارد. این آبشار یکی از بهترین جاذبه های استان لرستان است که سالیانه افراد زیادی برای تعطیلات به ویژه از خوزستان به آنجا میروند. علاوه بر آبشار مذکور، منطقه بیشه تفریحگاه های طبیعی دیگری نیز دارد.doroud-lr.blog.irدسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهالرستانکلید‌واژهآبشاربیشهدورودلرستاندورودلرستان1995 بازدید