کوه چهار طاقی شهر بادرود

  • کوه چهار طاقی شهر بادرود
  • کوه چهار طاقی شهر بادرود
مجتبی ملانظريكشنبه 29 فروردين 1395 | 7 سال پیشعکاسی از فاصله 35 کیلومتریدسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هااصفهانکلید‌واژهنطنزبادرودNatanz846 بازدید