آبشار چالچرانه

  • آبشار چالچرانه
  • آبشار چالچرانه
مسیر فریدونشهر بسمت دهستان پشتکوه در غرب استان اصفهان در دل ارتفاعات پربرف زاگرس مرکزی، جلوه گاه زیبایی از طبیعت خداوندی است که بویژه در فصل بهار، بسیار تماشایی است. آبشار فصلی چالچرانه از این جمله است.مهرداد | پنجشنبه 26 شهريور 13941292 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 8 مهر 1394 | 7 سال پیش
عبدل زیباست شنبه 18 مهر 1394 | 7 سال پیش
رودخانه وهرگاناز سرشاخه های مهم کارون در غرب استان اصفهان
گردنه شادیبهشتی در غرب اصفهان
جنگل های زیبای زاگرسمنطقه پشتکوه دوم فریدونشهر، غرب استان اصفهان
طبیعت روستای خوش میوهکوه، جنگل و رودخانه، غرب استان اصفهان
روستای دره بادامشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان