آبشار چالچرانه

  • آبشار چالچرانه
  • آبشار چالچرانه
مهرداد زینلیانپنجشنبه 26 شهريور 1394 | 8 سال پیشمسیر فریدونشهر بسمت دهستان پشتکوه در غرب استان اصفهان در دل ارتفاعات پربرف زاگرس مرکزی، جلوه گاه زیبایی از طبیعت خداوندی است که بویژه در فصل بهار، بسیار تماشایی است. آبشار فصلی چالچرانه از این جمله است.دسته بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهااصفهانواژه کلیدیآبشارچالچرانهفریدونشهراصفهان1564 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 8 مهر 1394 | 7 سال پیش
عبدل زیباست شنبه 18 مهر 1394 | 7 سال پیش