آبشار چشمه لنگان

آبشار چشمه لنگان
چشمه لنگان، چشمه ایست پرآب و خروشان در 17 کیلومتری جنوب غرب فریدونشهر که آب آن از طریق تونلی 13 کیلومتری به دره ای در ابتدای فریدونشهر منتقل می گردد و در نهایت به زاینده رود ملحق می شود.مهرداد | شنبه 26 ارديبهشت 1394
نمای ایران سپاسدوشنبه 28 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
عبدل چیزی شبیه تونل کوهرنگ . باید دیدنی باشددوشنبه 28 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
رودخانه چشمه لنگانفریدونشهر، غرب استان اصفهان
روستای سیبکشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
دره لاله های واژگونارتفاعات غربی استان اصفهان
سرچشمه افوسچشمه ای پرآب و خروشان در دامنه ارتفاعات سربه فلک کشیده زاگرس مرکزی، در غرب استان اصفهان
دریاچه افوستجلی زیبای طبیعت بهاری در غرب استان اصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان