گلپایگان . هتل ارگ تاریخی گوگد(عظمت خشت خام)

  • گلپایگان . هتل ارگ تاریخی گوگد(عظمت خشت خام)
  • گلپایگان . هتل ارگ تاریخی گوگد(عظمت خشت خام)
سید محمد حسین ماهریسه‌شنبه 22 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشهتل ارگ گوگد گلپایگان دومین بنای خشت و گلی ایران میباشد كه تاریخ و زمان ساخت آن به حدود چهار قرن پیش نسبت داده میشود .تنها سند مكتوبی كه ازاین بنا موجود است متعلق به حدود یكصدوچهل سال پیش میباشد و نشان میدهد نصف بنای ارگ توسط شخصی بنام علیخان بعنوان مهریه به همسرش واگذار شده و از آن پس بنام ارگ علیخانی نامیده شده است . ارگ گوگد درمسیر جاده معروف ابریشم قرارداشته است و در ساختمان آن وجود طبقات پائین و بالا بیانگر نظام طبقاتی در اجتماع آن روز می باشد به این صورت كه استر و استربانان در طبقه پائین ودر مجاورت هم وبازرگانان وافراد شاخص در طبقات بالا مسكن می گزیده اند به همین دلیل در زمان صلح بعنوان كاروانسرا و در زمان جنگ و یا حمله اشراربعنوان دژ نظامی مورد استفاده قرار میگرفته همچنین سوراخهائی روی دیوارها ی مرتفع وجود دارد كه از آن بعنوان سیستم امنیتی هشدار دهنده استفاده می گردیده ، به این صورت كه كبوترها را در این سوراخها اسكان می داده اند كه شب هنگام با بیقراری و سروصدای این كبوتران متوجه ورود مهاجمین توسط قلاب یا نردبان می شدند. هم اینك این مجموعه بعنوان مهمانسرا با امكانات مدرن شامل اتاقهائی زیبا با سرویسهای بهداشتی،تلویزیون ،سیستم سرمایش و گرمایش فن كوئل ،ویدئو ماهواره مركزی ، رستوران و چایخانه سنتی ،سالنهای عقد و عروسی آماده پذیرائی از گردشگران داخلی و خارجی می باشد. ارگ گوگد حتی باستـناد اظـهارات افراد مسن شهر گوگد، آقا محمد خان قاجار نیز در لشكركشی های خود چند روزی دراین محل استراحت نموده است. درروی درب ورودی شمالی قسمتی بعنوان شاه نشین وجود داشته است كه هم اكنون بعنوان سـوئیت ویـژه مـورد استفاده قرارمیگیرد و حوض آبی دراین شاه نشین وجود داشته است كه هرزمان که درب توسط مهاجمین آتش زده میشد محافظین با تخلیه آب حوض آتش را خاموش میكرده اند. ازطرفی چاهی درقسمت جنوب شرقی ارگ وجود دارد كه نشان میدهد برای روزهای مقاومت و محاصره فكر آب آشامیدنی نیز شده بود. درروی درب ورودی ، دو دركـوب وجـود دارد كـه بـزرگتـر را مــرد كـوب وكـوچـكـتر را زن كوب می نامیده اند. كه برعكس بقیه مناطق ایران درگلپایگان زن كوب درسمت راست قرارمیگرفته است.argegoogad.irدسته‌بندیدژها ، قلعه‌ها ، برج و مناره‌هااصفهانکلید‌واژهگلپایگانهتلارگگوگدعظمتخشتخامقلعهگوگد1363 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 22 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش