بند های خاکی شهرکدکن

بند های خاکی شهرکدکن
بند های خاکی راهی مناسب برای ذخیره آب ها شهرکدکنمجید | پنجشنبه 17 ارديبهشت 13941224 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 18 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
عبدل همیشه پر آب باشه . از قدیم میگن آب و آبادیجمعه 18 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش