سبد بافی

  • سبد بافی
  • سبد بافی
  • سبد بافی
  • سبد بافی
  • سبد بافی
  • سبد بافی
عدنان مرادیجمعه 4 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشروستاهای منطقه هورامان از طبیعت الهام گرفته و با مصالح و مواد اطراف محل زندگی خویش به بافتن و ساختن وسایل مورد نیاز اقدام می نمایند. از کانی سنگ‌ها و چوب درختان در ساختن منازل خود استفاده می کنند. مردم روستای این منطقه از ترکه‌های درخت ارغوان انواع صنایع دستی که امروزه نیز مورد استفاده قرار می دهند را می بافند. انواع سبدهای میوه، خوانچه های ترکه ای، کندوهای عسل،‌ جای نانی، سبدهای ماهی گیری و انواع سر قابلمه های بزرگ و کوچک را می بافند. سبد بافی در اکثر روستاهای منطقه پاوه که درخت ارغوان در آن ها می روید وجود دارد این درخت در کنار رودخانه سیروان می روید. هنر سبد بافی به دلیل ورود صنایع پلاستیکی و ارزان بودن این گونه لوازم در حال فراموشی است هرچند به دلیل مراجعه گردشگران کورسوهایی از رونق آن دیده می شود اما نیاز به حمایت دارد. ترکه های درخت ارغوان را زیر آب قرار می دهند تا ترد و نرم تر گردد سپس استاد کاران و هنرمنئان به بافتن آن اقدام می نمایند یکی از روستاهایی که در آن این هنر رواج دارد روستای داریان است.دسته‌بندیویژگیهای مردم نگاریکرمانشاهکلید‌واژهصنایع دستیسبد بافیداریان2169 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 4 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
عبدل صنایع دستی . پایدار بمانندجمعه 4 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش