كوچه باغ های كاشان

  • كوچه باغ های كاشان
  • كوچه باغ های كاشان
گوشه هایی از كاشان كهن باغهای زیبایی در دل خود دارند كه از آنها انار ، نعنا و گلهای محمدی بدست می آید. این باغها بازمانده ی گذشته ای نه چندان دور هستند و با وجود ساخت و سازهای زیاد برخی از آنها هنوز سبزی و طراوت را به شهر هدیه میدهند.نجمه | يكشنبه 9 فروردين 13941010 بازدید
بابک نرسیده به درخت‌، كوچه باغی است كه از خواب خدا سبزتر استدوشنبه 10 فروردين 1394 | 7 سال پیش
عبدل تا مردان کهن هستند ریشه ها باقی است دوشنبه 10 فروردين 1394 | 7 سال پیش
محل شهادت امیر کبیرحمام فین کاشان . حوضچه محل حمام گرفتن . که شد محل شهادت امیر کبیر
خانه طباطبایی كاشانخانه طباطبایی ها خانه ای آشنا با نور و آب و آسمان
خانه عامری كاشان در هوای بارانی بهارخانه عامری ها از قدیمی ترین و زیباترین خانه های كاشان است.
خانه بروجردی ها در كاشانخانه بروجردی ها و نقشهای بدیعش
سقف خونه بروجردی هاسقف خانه بروجردی ها در کاشان
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی