رشته كوه عینالی - كوهنوردی

رشته كوه عینالی - كوهنوردی
محمد نورمحمديانشنبه 23 اسفند 1393 | 8 سال پیشرشته كوه عینالی (عون ابن علی) در شمال شرقی تبریز واقع شده كه معمولا روزهای تعطیل پذیرای كوهنوردان شهر میباشد.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاآذربایجان شرقیکلید‌واژهرشتهكوهعینالیمسابقه1315 بازدید
نمای ایران سپاسيكشنبه 24 اسفند 1393 | 8 سال پیش