منطقه گردشگری چغا بروجرد

  • منطقه گردشگری چغا بروجرد
  • منطقه گردشگری چغا بروجرد
عبدل شعبانیيكشنبه 26 بهمن 1393 | 8 سال پیشدر باره این محل گردشگری از دوستان بروجردی شنیدیم که قبلا معدن استخراج سنگ بوده که جلو برداشت سنگ از ان گرفته شده و در محل گودال بوجود امده دریاچه مصنوعی احداث کرده اند و بالای تپه یک هتل احداث شده و فضای سبز و امکانات گردشی ایجاد شده که مردم بروجرد برای گذران اوقات فراغت به اینجا می اینددسته‌بندیجاذبه‌های طبیعیلرستانکلید‌واژهچغابروجرد1875 بازدید
یحیی خیلی جای باحال و دنجیهيكشنبه 21 تير 1394 | 8 سال پیش