یکی از صید گاههای پره (سنتی)

یکی از صید گاههای پره (سنتی)
یکی از صید گاههای پره (سنتی) چپاقلی بندرنرکمن که در آن صیادان به شیوه تمام سنتی به کار صید میپردازند مشقت فراوان صیاد و کام شیرین واسطه ها و شیلاتحسن | يكشنبه 23 آذر 1393850 بازدید
نمایی از پایین آمدن آب دریا خزرنمایی از پایین آمدن آب دریا خزر در ساحل بندرترکمن
بندر ترکمنغروب دریای بندر ترکمن - اسکله تفریحی
اسکله بندر ترکمناسکله تفریحی بندر ترکمن
غروب جزیره آشورادهغروب جزیره آشوراده بندر ترکمن
برج گرگانمیدان بسیج گرگان (المان شهر گرگان)
واژه کلیدیصیددریا
حسن  گنجیحسن گنجیهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389متاهل ، دارای دو فرزند، بازنشسته بازرگانی،لیسانس صنایع کشاورزی از دانشگاه مشهد علاقه مند به طبیعت و گردشگری "پیاده روی و کوه"، کشاورزی را دوست دارم. iran-at.blogfa.com