روستای کهتک

روستای کهتک
این روستا در فاصله حداودا 115کیلومتری از شهر بندرعباس و 18کیلومتری از فین واقع شده است روستایی بکر و دست نخورده شغل اهالی کشاورزی و کمی هم دامداری است وجه نسمیه نام ان هم بخاطر واقع شده در دل کوه است در بندرعباس به شکم میگویند تک و چون این روستا در شکم کوه واقع شه ان را کوه تک یا که تک ( کهتک ) گفته اند علا قه مندان به گوه نوردی صخره نوردی و سنگ نوردی در این روستا لذ ت دوچندان خواهند برد امکانات روستا محدود میباشد چون تا شهر فین فاصله کمی دارد نگران نباشید 11
عبدل | پنجشنبه 29 آبان 1393
عطاءاله | سه‌شنبه 12 اسفند 139300
فين و روستاهاي فين از جمله گهره ، رضوان و حتي روستاهاي كوهستاني دورافتاده بسيار زيبا هستند. چند سال قبل از اين چند ماهي در فين و گهره بودم.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیکهتکهرمزگان
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی