دریاچه سد زرین گل علی آباد کتول

دریاچه سد زرین گل علی آباد کتول
نمایی زیبا از دریاچه سد زرین گل علی آباد کتول استان گلستان در مسیر آبشار معرف کبود وال(کبود بال)حسن | جمعه 9 آبان 13931950 بازدید
مجتبی بسیار زیبا...دوشنبه 19 آبان 1393 | 7 سال پیش
سد زرین گل علی آبادسد زرین گل علی آباد گلستان سذ زرین گل علی آباد گلستان در مسیر پارک جنگلی کبود بال
سد زرین گلسد زرین گل از مناطق دیدنی و خوش آب و هوای علی آباد کتول
آبشار کبودوالآبشار کبودوال واقع در شهرستان علی آباد استان گلستان
پروازپرواز
حسن  گنجیحسن گنجیهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389متاهل ، دارای دو فرزند، بازنشسته بازرگانی،لیسانس صنایع کشاورزی از دانشگاه مشهد علاقه مند به طبیعت و گردشگری "پیاده روی و کوه"، کشاورزی را دوست دارم. iran-at.blogfa.com