دریاچه سد زرین گل علی آباد کتول

دریاچه سد زرین گل علی آباد کتول
نمایی زیبا از دریاچه سد زرین گل علی آباد کتول استان گلستان در مسیر آبشار معرف کبود وال(کبود بال)حسن | جمعه 9 آبان 13932162 بازدید
مجتبی بسیار زیبا...دوشنبه 19 آبان 1393 | 8 سال پیش
حسن  گنجیحسن گنجیهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389متاهل ، دارای دو فرزند، بازنشسته بازرگانی،لیسانس صنایع کشاورزی از دانشگاه مشهد علاقه مند به طبیعت و گردشگری "پیاده روی و کوه"، کشاورزی را دوست دارم. iran-at.blogfa.com