سراب روانسر

سراب روانسر
عدنان مرادیشنبه 11 شهريور 1391 | 11 سال پیشسراب روانسر از دیدنیهای طبیعی و جاذبه های گردش گری در استان کرمانشاه است شهر روانسر با داشتن چندین سراب یکی از شهرهای پر آب استان بوده و در زمینه کشاورزی نیز یکی از قطب های کشاورزی است این شهر در بین شهرهای پاوه و کرمانشاه قرار دارد و دخمه سنگی آن نیز مشهور استدسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاکرمانشاهکلید‌واژهسرابروانسر926 بازدید
عبدل همیشه پر آب باشدسه‌شنبه 5 خرداد 1394 | 8 سال پیش