سنگ نگاره های چهل هزار ساله تیمره

سنگ نگاره های چهل هزار ساله تیمره
خبرگزاری میراث فرهنگی : ایران بیشتر از 50 هزار سنگ نگاره تاریخی دارد در بیشتر نقاط کشور ایران تا کنون سنگ نگاره هایی بازمانده از دوره های تاریخی مختلف کشف شده است، بر اساس بررسی های صورت گرفته و آمار های موجود در 24 استان کشور در حدود 50 هزار سنگ نگاره ارزشمند تاریخی کشف شده است که هر کدام از این آثار تاریخی گویای زوایای ناگفته ای از تاریخ دور و دراز این سرزمین است.با این حال اما کمترین محافظتی از این آثار تاریخی صورت نمی گیرد. بیش از سی هزار نمونه از این سنگ نگاره ها با قدمتی بین سیصد تا چهل هزار سال در تیمره (کوه های اطراف خمین)قرار دارند. chn.irتقی | پنجشنبه 8 دی 1390960 بازدید
تقی قاسمیتقی قاسمیهموند از دوشنبه 10 اسفند 1388در هر کجای دنیا که هستی قسمتی از وجود ما را همراه خود برده ایی ای هموطن !khanabadd.complus.google.comm.facebook.comyoutube.com