منطقه سوردار

منطقه سوردار
رای رسیدن به این منطقه زیبا باید از جاده ای خاکی به طول 20کیلومتر و از میان مه عبور کرد. این منطقه در ارتفاعی بالاتر از ابرها -مشابه آنچه در جنگل ابر شاهرود مشاهده می شود- قرار گرفته است. ایستگاه رادیو و تلویزیون منطقه نور و نوشهر در مرتفع ترین کوه این منطقه قرار گرفته است. سنگ قبرهایی با قدمت بیش از 100سال در این منطقه یافت شده است.بابک | شنبه 21 آبان 13901016 بازدید
واژه کلیدیمنطقهسوردار
بابک قیامی میرحسینیبابک قیامی میرحسینیهموند از دوشنبه 28 شهريور 1390