سد تاریخی سعدآباد

سد تاریخی سعدآباد
محمدصادق قدرتی شنبه 30 مهر 1390 | 12 سال پیشاین سد بر روی رودخانه شاهپور درقلب شهر سعدآباد جلوه و نماد و معرف این شهر٬ شریان حیات نخیلات بخش شبانکاره است این بنا به فرمان رضا شاه درسال 1311شروع و درسال 1320 به بهره برداری رسید و سالانه پذیرای هزاران گردشگر و مسافر می باشد. دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهابوشهرکلید‌واژهتاریخیسعدآباد1335 بازدید