سرچشمه آبشارهای افجه

سرچشمه آبشارهای افجه
با دو و نیم ساعت پیاده روی سبک از افجه یک روز اردیبهشتی رو در کنار این آبشارهای زیبا و برف های دون دون شده بگذرانید.چنانچه تمایل به میل "برف شیره"(شیره به گویش خراسانی دوشاب انگور است.) هستید شیره فراموشتان نشود.ع بهنام | يكشنبه 26 ارديبهشت 1389845 بازدید