سرچشمه آبشارهای افجه

سرچشمه آبشارهای افجه
با دو و نیم ساعت پیاده روی سبک از افجه یک روز اردیبهشتی رو در کنار این آبشارهای زیبا و برف های دون دون شده بگذرانید.چنانچه تمایل به میل "برف شیره"(شیره به گویش خراسانی دوشاب انگور است.) هستید شیره فراموشتان نشود.ع بهنام | يكشنبه 26 ارديبهشت 1389
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.