کنارخیمه(قایق پاروی)

کنارخیمه(قایق پاروی)
نمایــــی از قایقها صیادان زحمت كش كنارخیمه كه با جان و دل برای كسب معیشت خود و فرزندانشان دل به دریا میدهند و از با كمكه انها زندگی خود را به گردش در میارند.00
pesarjonobi | چهارشنبه 25 شهريور 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیسایربوشهر
pesarjonobi عضویت از شنبه 21 شهريور 1388