روستای بوژان ،نیشابور

روستای بوژان ،نیشابور
مرتضی کاشفی دوشنبه 26 مرداد 1388 | 14 سال پیشروستای بوژان , رود كده ای شاد و غزلخوان بوژان در شرق نیشابور . در پناه و غرب قله شیر آباد _ قله ای هم اوج با بینالود _ با مردمی سخت كوش و پر نشاط و جشن آرا . مراسم " كوله تاو " در عروسیها بسیار تماشایی است و یكی از سنتهای قدیمی در این رودكده زیبا و غرلخوان دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاخراسان رضویکلید‌واژهروستایبوژاننیشابور1048 بازدید