روستای زیبای خرو علیا ، نیشابور

روستای زیبای خرو علیا ، نیشابور
خرو علیا , پر جمعیت ترین روستای نیشابور با مردمی سختكوش و خستگی ناشناس كه در خرمكده بسیار چشم نواز و زیبای آن روستا در شرق نیشابور به باغداری در باغهای سیب و به و زرد آلو و انگور , تلاش تحسین آمیزی را به وجهه همت ساخته اند . وجود جاذبه های طبیعی و دو رودخانه پر آب و سبك ویژه خانه سازآن ها از مختصات این قطب اقتصادی بزرگ است . خانه ها به صورت پلكانی در شیب تند یكی از دره ها , ان را به مراتب نظر گیرتر از ماسوله گیلان كرده است مرتضی کاشفی | دوشنبه 26 مرداد 13881367 بازدید
مرتضی کاشفی مرتضی کاشفی هموند از يكشنبه 25 مرداد 1388