منطقه ییلاقی گلندرود

منطقه ییلاقی گلندرود
سید مجتبی شهیدیشنبه 17 مرداد 1388 | 14 سال پیشحدفاصل رویان و بلده جاده ایست كه از پیچ و خم كوهستان سرسبز البرز می گذرد و دل هر رهگذری را به شعف می اندازد. این مسیر از سمت بلده به رویان، حدود 20 كیلومتر از كوهستان های پوشیده از مرتع تنك می گذرد و گردنه ای سخت با شیب تند و به سمت بالاست. ولی پس از عبور از آن وارد منطقه ای سرسبز می شود كه اكثر اوقات پوشیده از مه و ابر و بسیار سرد است. حتی در مرداد ماه نیز چنین است.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هامازندرانکلید‌واژهمنطقهییلاقیگلندرود1535 بازدید