دره شمخال

دره شمخال
مسیر این دره در 5 کیلومتری باجگیران و در 57 کیلومتری شمال غرب درگز ارتفاع سرچشمه 2000 متر و طول آن 7 کیلومتر می‌باشد. مسیر این دره کال شمخال و از ده آن شروع می‌شود ابتدای دره با ارتفاع حدود 200 متر و آب محدود و عرض متوسط 10 متر، دیواره‌ای صخره‌ای عمود، دیده می‌شود در مسیر دره به چشمه‌های متعددی برمی‌خوریم که سرچشمه آنها ارتفاعات شمال دره می‌باشد در این قسمت عمق دره به حدود 300 متر و با حجم آبی زیاد که در کف سنگی دره جاری می‌شود و درختان گردوی وحشی و یک آبشار زیبا (ناودان بهشت) دیده می‌شود. آبی رود شمخال بسیار زلال و گوارا می‌باشد، دیواره‌های زیادی در مسیر دره دیده می‌شود که اکثراً مناسب سنگنوردی می‌باشند و بلندترین آنها با حدود 200 متر ارتفاع به نام دیواره پنیری شمخال مشهور می‌باشد مناظر و ساختارهای سنگی دیواره‌ای دره بسیار زیبا و کم نظیر می‌باشد در قسمتهای انتهایی دره در نزدیکی دو آبی درونگر عرض رده به حداقل می‌رسد و کاملاً عمود می‌باشد و دو آبی که می‌رسیم در سمت راست دره در بادام و رودان از جنوب غربی جریان پیدا کرده و در این محل با رود شمخال تداخل پیدا می‌کند و رود دورنگر را تشکیل می‌دهد و با حجم آب فوق العاده زیاد به طرف محمدتقی یبگ و درگز پیش می‌رود عرض دره در این قسمت به حدود 100 متر می‌رسد و طول آن تا حاشیه جاده درگز مشهد حدود 7 کیلومتر می‌باشد و در انتهای آن باغات میوه و شالیزارهای برنج و پارک ملی تندرو دیده می‌شود کل مسیر حدود 6 تا 8 ساعت زمان می‌برد. عکس- سعید زنجانیمحمد ب | سه‌شنبه 7 آبان 1387957 بازدید
نمای ایران از مطلب و عكس ممنونسه‌شنبه 7 آبان 1387 | 14 سال پیش
ح زنده باد درگزسه‌شنبه 7 آبان 1387 | 14 سال پیش
محمد رضا دست شمادردنکند عزیزسه‌شنبه 7 آبان 1387 | 14 سال پیش