مسیر دریاچه گهر

مسیر دریاچه گهر
مسیر دریاچه از شهرستان دورود و نسبتا با پیاده روی زیاد می باشدمجید | سه‌شنبه 5 شهريور 1387832 بازدید