آثار باستانی شهرستان کاشمر

آثار باستانی شهرستان کاشمر
مجموعه تصاویری از آثار باستانی موجود در شهر کاشمر، شامل: بادگیر، یخدان و ... محمد حسین | سه‌شنبه 18 تير 1387
محمد حسین ضیاءمحمد حسین ضیاءهموند از سه‌شنبه 18 تير 1387