روستای بلوردکان

روستای بلوردکان
منطقه بلور دکان منطقه ای بکر و دست نخوره و فوق العاده زیبای لنگرود میباشد.اگرخواهان سکوت و شنیدن صدای زیبای رودخانه در دل طبیعت هستید به این منطقه سفر کنید.فوق العاده است. یوسف | دوشنبه 30 ارديبهشت 1387957 بازدید
نمای ایران تصویر زیبا و روستا و طبیعت بكری است. ممنوندوشنبه 30 ارديبهشت 1387 | 14 سال پیش
سید امیر چنانچه وضعیت مسیری (خاکی یا اسفالت بودن) که باید طی شود تا محل مورد نظر را هم بفرمایید بهتر است دوشنبه 30 ارديبهشت 1387 | 14 سال پیش
واژه کلیدیروستایبلوردکان
یوسف روحییوسف روحیهموند از دوشنبه 26 شهريور 1386