کاخ

کاخ
هدی بخشیان دوشنبه 16 ارديبهشت 1387 | 15 سال پیشكاخی كه در این شهر از یكی از پر بازدید كننده ترین مكان های عمومی این شهر است دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیمازندرانکلید‌واژهکاخ774 بازدید
هادی خیلی زیبا بود ولی كاش میگفتید این كاخ كجا واقع شده استدوشنبه 16 ارديبهشت 1387 | 15 سال پیش