برفخانه طزرجان

برفخانه طزرجان
نمای کوه برفخانه و روستای ده بالا از ارتفاعات شیرکوه نجمه | چهارشنبه 21 فروردين 1387745 بازدید
عبدل هم ده بالا هم طزرجان اعجاز طبیعت است در دل کویر و در پناه شیر کوه . این دو روستا واقع در دره ای سرسبز با درختان سر به فلک کشیده میوه . گردو گیلاس الو زردالو الوچه و .... بسیار زیباست . چه شیرین است خواب قیلوله را در زیر درخت فندوق یا سایه سار گردویی کهن چهارشنبه 27 اسفند 1393 | 7 سال پیش