آرامگاه شاه نعمت الله ولی

آرامگاه شاه نعمت الله ولی
شاه نعمت الله ولی که نام وی نورالدین بوده درحلب زاده شده و دوران کودکی و نوجوانی را در کرمان گذرانده است. شاه نعمت الله علاوه بر مقام والایش در عرفان، در شعر و ادب هم پایگاهی برجسته داشته و دیوانی از قصیده و غزل و مثنوی و رباعی دارد. مرگ این عارف بزرگ در سال 834 هجری قمری اتفاق افتاده و مزار وی در شهر ماهان یکی از باصفاترین بقعه های ایران به حساب می آید؛ و طی قرن ها همواره مورد توجه و ارادت صوفیه و عرفا و شاعران بوده و هست. سخن من نمکین است و برت می آرم. می برم زیره به کرمان؛ به نمکسار نمکمجید | چهارشنبه 14 فروردين 1387767 بازدید
مجید حیدریمجید حیدریهموند از سه‌شنبه 14 اسفند 1386